Prezime, očevo ime, ime POPLAVSKI VEĆESLAVA VLADIMIR
Godina rođenja 060431
Narodnost Rus
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 061248
Datum puštanja 061154
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna