Prezime, očevo ime, ime POPOVIĆ SRETE JOVAN
Godina rođenja 3011208
Narodnost Srbin
Opština OSIJEK
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 111251
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 22 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna