Prezime, očevo ime, ime POPOVIĆ MILANA PETAR
Godina rođenja 150703
Narodnost Srbin
Opština PRIJEDOR
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 061251
Datum puštanja 061255
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna