Prezime, očevo ime, ime POPOVSKI VEĆESLAVA VLADIMIR
Godina rođenja 060931
Narodnost Rus
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 061148
Datum puštanja 220252
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna