Prezime, očevo ime, ime POPOVSKI ILIJE TRAJKO
Godina rođenja 150224
Narodnost Srbin
Opština KAVADARCI
Srez TITOV VELES
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 121249
Datum puštanja 120152
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna