Prezime, očevo ime, ime POTREBIĆ ILIJE SLAVKO
Godina rođenja 081124
Narodnost Srbin
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 190549
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna