Prezime, očevo ime, ime PREMASUNAC SAMUILA MILUF
Godina rođenja 270125
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKA DUBICA
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 131049
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna