Prezime, očevo ime, ime PRENIĆI ABDULAHA TAFIL
Godina rođenja 10
Narodnost Albanac
Opština PRIŠTINA
Srez AUT. KOSOVSKO-METOHIJSKA OBLAST
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 020852
Datum puštanja 020860
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna