Prezime, očevo ime, ime PRIBIC BUDA MILAN
Godina rođenja 050333
Narodnost Srbin
Opština TITOVA KORENICA
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 140953
Datum puštanja
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna