Prezime, očevo ime, ime PRODAN ANTONA BENEDIKT
Godina rođenja 210715
Narodnost Slovenac
Opština KOPER
Srez KOPER
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 150951
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna