Prezime, očevo ime, ime PRODAN IVAN MILAN
Godina rođenja 12
Narodnost Hrvat
Opština BUZET
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 200850
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna