Prezime, očevo ime, ime PUCINA MARTINA MARKO
Godina rođenja 281219
Narodnost Hrvat
Opština BJELOVAR
Srez BJELOVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 250150
Datum puštanja 291155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna