Prezime, očevo ime, ime RAČIĆ DAMJANA DRAGIĆ
Godina rođenja 150527
Narodnost Srbin
Opština KRALJEVO
Srez KRALJEVO
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 221251
Datum puštanja 250254
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna