Prezime, očevo ime, ime RAČIĆ RAGIBA AZEM
Godina rođenja 071217
Narodnost Crnogorac
Opština BIJELO POLJE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 210249
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna