Prezime, očevo ime, ime RADAKOVIĆ JOVAN DANE
Godina rođenja 28
Narodnost Srbin
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 140749
Datum puštanja 250950
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna