Prezime, očevo ime, ime RADIĆ RADE ANKA
Godina rođenja 14
Narodnost Srbin
Opština JAJCE
Srez JAJCE
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 220649
Datum puštanja 060950
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna