Prezime, očevo ime, ime RADIĆ ŽARKA RADE
Godina rođenja 150320
Narodnost Srbin
Opština SOKOLAC
Srez SARAJEVO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 160949
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna