Prezime, očevo ime, ime RADINOVIĆ JOVO DUSAN
Godina rođenja 150914
Narodnost Crnogorac
Opština HERCEG NOVI
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 301149
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 16 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna