Prezime, očevo ime, ime RADINOVIĆ BOŽO VUKO
Godina rođenja 101127
Narodnost Crnogorac
Opština PODGORICA
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 251049
Datum puštanja 251055
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 14 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna