Prezime, očevo ime, ime RADIŠIĆ JOKO MIHAILO
Godina rođenja 128225
Narodnost Crnogorac
Opština CETINJE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 280650
Datum puštanja 100351
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna