Prezime, očevo ime, ime RADISIĆ IVANA DRAGICA
Godina rođenja 180121
Narodnost Srbin
Opština ZRENJANIN
Srez ZRENJANIN
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 020850
Datum puštanja 030153
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna