Prezime, očevo ime, ime RADMILOVIĆ RADOJA JAKOV
Godina rođenja 310503
Narodnost Srbin
Opština BILEĆA
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 300451
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna