Prezime, očevo ime, ime RADOJČIĆ SAVO MIHAILO
Godina rođenja 20
Narodnost Srbin
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 190649
Datum puštanja 260950
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna