Prezime, očevo ime, ime RADONJIĆ ĐOKE JOVICA
Godina rođenja 200127
Narodnost Srbin
Opština VINKOVCI
Srez VINKOVCI
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 160249
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna