Prezime, očevo ime, ime RADOVANOVIĆ ALEKSANDRA MIHAJLO
Godina rođenja 070512
Narodnost Srbin
Opština PETROVAC
Srez POŽAREVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 180251
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna