Prezime, očevo ime, ime RADOVIĆ BOŠKA VELIMIR
Godina rođenja 161222
Narodnost Crnogorac
Opština HERCEG NOVI
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 160249
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna