Prezime, očevo ime, ime RAIČEVIĆ PETAR MOMČILO
Godina rođenja 140214
Narodnost Srbin
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 151249
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna