Prezime, očevo ime, ime RAJKOVIĆ SAVE SLOBODAN
Godina rođenja 120426
Narodnost Srbin
Opština KRUŠEVAC
Srez KRUŠEVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 300651
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna