Prezime, očevo ime, ime RAKIPOVSKI IBRAHIMA MENDUŠ
Godina rođenja 010527
Narodnost
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 060357
Datum puštanja 060361
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna