Prezime, očevo ime, ime RANČIĆ MARIJANA AVGUSTIN
Godina rođenja 050721
Narodnost Hrvat
Opština ZADAR
Srez ZADAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 170551
Datum puštanja 171153
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna