Prezime, očevo ime, ime RANĐELOVIĆ PETRA STANIMIR
Godina rođenja 261009
Narodnost Srbin
Opština ZAJEČAR
Srez ZAJEČAR
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 150251
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna