Prezime, očevo ime, ime REGOJA JOVE MIRKO
Godina rođenja 220128
Narodnost Srbin
Opština SARAJEVO CENTAR
Srez SARAJEVO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 251149
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 74 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna