Prezime, očevo ime, ime REK IVAN RUDOLF
Godina rođenja 230417
Narodnost Italijan
Opština DARUVAR
Srez DARUVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 210449
Datum puštanja 0250
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 21 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna