Prezime, očevo ime, ime RISTIĆ ZIVANA BORISLAV
Godina rođenja 260628
Narodnost Srbin
Opština ZAJEČAR
Srez ZAJEČAR
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 070449
Datum puštanja 070453
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna