Prezime, očevo ime, ime RUKAVINA IVANA MILE
Godina rođenja 250834
Narodnost
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 57
Datum puštanja 270860
Organ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 60 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna