Prezime, očevo ime, ime RUŽIĆANTONA STJEPAN
Godina rođenja 070521
Narodnost Hrvat
Opština SLAVONSKI BROD
Srez SLAVONSKI BROD
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 170649
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 17 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna