Prezime, očevo ime, ime SABADOŠ JANKA VLADIMIR
Godina rođenja 250831
Narodnost Rus
Opština OSIJEK
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 040550
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna