Prezime, očevo ime, ime SABO ANTALA JANOŠ
Godina rođenja 030328
Narodnost Mađar
Opština SENTA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 080849
Datum puštanja
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 15 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna