Prezime, očevo ime, ime SABOLOVIĆ RADE ĐURO
Godina rođenja 050617
Narodnost Srbin
Opština BJELOVAR
Srez BJELOVAR
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 210151
Datum puštanja 270755
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 84 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna