Prezime, očevo ime, ime SABRIJA R. RAMIZI
Godina rođenja
Narodnost
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja
Datum puštanja 291156
Organ
Predat
Visina kazne (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna