Prezime, očevo ime, ime SAČIĆ BEGA FERID
Godina rođenja 050510
Narodnost Hrvat
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 220552
Datum puštanja 101053
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna