Prezime, očevo ime, ime SALAJ BENIAMINA BENJAMIN
Godina rođenja 310227
Narodnost Mađar
Opština BELI MANASTIR
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 250949
Datum puštanja 291156
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna