Prezime, očevo ime, ime SALAJ BENJAMIN ALEKSANDAR
Godina rođenja 061130
Narodnost Mađar
Opština BELI MANASTIR
Srez OSIJEK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 301049
Datum puštanja 050655
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna