Prezime, očevo ime, ime SARAJCIĆ HASIBA ASIF
Godina rođenja 050830
Narodnost Srbin
Opština SOKOLAC
Srez SARAJEVO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 150852
Datum puštanja 011254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna