Prezime, očevo ime, ime SAVESKI ANASTASOV DUŠAN
Godina rođenja 180921
Narodnost Makedonac
Opština KIČEVO
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 190151
Datum puštanja 030153
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna