Prezime, očevo ime, ime SAVIĆ RADOSAVA MIRKO
Godina rođenja 150827
Narodnost Srbin
Opština POŽAREVAC
Srez POŽAREVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 160848
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna