Prezime, očevo ime, ime SEFEROVIĆ HUSA MEHO
Godina rođenja 100819
Narodnost Srbin
Opština DUVNO
Srez LIVNO
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 170649
Datum puštanja 310552
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna