Prezime, očevo ime, ime SEKELA ROKO MATIJA
Godina rođenja 06
Narodnost Hrvat
Opština VRBOVEC
Srez KRIŽEVCI
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 090651
Datum puštanja 250651
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 23 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne