Prezime, očevo ime, ime SEKERES JANOSA IŠTVAN
Godina rođenja 060625
Narodnost Mađar
Opština ZRENJANIN
Srez ZRENJANIN
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 150151
Datum puštanja 150154
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna