Prezime, očevo ime, ime BOGOJEVIĆ STEVE IVAN
Godina rođenja 280306
Narodnost Srbin
Opština SLAVONSKA POŽEGA
Srez SLAVONSKA POŽEGA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 061151
Datum puštanja 140254
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna